Jak długo rodzic płaci alimenty na dorosłe dziecko?

Prawo uznawane jest za specyficzną i prawdziwie wyjątkową dziedzinę życia. Wszelkie niejasności pojawiające się w jego obszarze powinny być jak najszybciej weryfikowane i niwelowane. Dlaczego też nierzadko skierujemy swoje kroki do prawnika. A nikt nie udzieli nam tak wyczerpującej i rzeczowej odpowiedzi na pytanie, jak doświadczony prawnik w Gliwicach. Przyjrzyjmy się zatem kwestii płacenia alimentów na dorosłe dzieci.

Dorosłe dziecko jest wciąż dzieckiem

W żadnym wypadku nie jest tak, ze obowiązkiem regularnego opłacania alimentów objęci są rodzice dzieci które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Nie jest też tak, że tym obowiązkiem obarczeni są ci rodzice, którzy mają studiujące lub uczące się dziecko, które nie ukończyło 25 lub 26 roku życia. Prawo mówi wyraźnie: obowiązek płacenia alimentów nie ustaje do momentu, w którym dziecko będzie w stanie poradzić sobie finansowo samodzielnie.

A kiedy obowiązek alimentacyjny ustaje?

Doświadczony prawnik w Gliwicach przekonuje, że z obowiązku płacenia alimentów na dorosłe dziecko lub dzieci zwolnieni są ci rodzice, którzy nie mają zbyt dobrej sytuacji finansowej i uszczuplenie budżetu domowego o kwotę alimentów mogłoby się wiązać z nadmiernym uszczerbkiem. Ten uszczerbek jednak nie jest ściśle zdefiniowany przez prawo – stąd i jego pojmowanie może być bardzo różne.

Decyzje sądu wciąż najważniejsze

Wielu rodziców dorosłych dzieci twierdzi: wystarczy, że złożę odpowiednie oświadczenie i w jednym momencie mój obowiązek alimentacyjny ustaje. Nic bardziej mylnego. Nie ma to zastosowania prawnego, dla komornika również pozostaje całkiem bezprawne. Jedynym organem mogącym stwierdzić że obowiązek alimentacyjny w konkretnym przypadku ustał, pozostaje wyłącznie sąd rodzinny. I to do niego skierowany powinien zostać dobrze skonstruowany pozew. Dokument ten z pewnością pomoże stworzyć doświadczony prawnik w Gliwicach. I do niego warto udać się po pomoc i poradę. Nikt tak jak prawnik nie pomoże zadbać o własne interesy.

Więcej: doświadczony prawnik w Gliwicach