Hotelowe informacje

W hotelach nocujemy często i często spotykamy się tam z różnego rodzaju drukami hotelowymi. Często gdy chcemy wypocząć, wywieszamy na klamkę zawieszki klamkowe o różnych treściach. Co hotel to obyczaj, dlatego też zawieszki są albo poważne albo zabawne. Zawieszki są kolorowe i na ogół mają na sobie, oprócz informacji, nadruk loga danego hotelu. Zawieszka na drzwi informuje obsługę hotelową, czy może w danym momencie wejść do pokoju czy też nie. Takie zawieszki najczęściej są spotykane w hotelach. Zawieszki są dwujęzyczne, dwustronne, mają ważne informacje na dwóch swoich stronach.
Druki hotelowe pozwalają nam się zameldować, pozwalają podać odpowiednie informacje, dają możliwości zdobycia jakichkolwiek informacji. Na ogół takie druki są wykonane na bardzo dobrym papierze, przedstawiają wszelkie dane na jednej kartce lub na kilku, mogą mieć nietypowe kształty lub posiadają nawet złocenia.
Im hotel jest bardziej luksusowy tym wszelkie druki, jakie tam spotykamy też są luksusowe.
W hotelach posiadających jak największą ilość gwiazdek, druki mają wypukłe tłoczenia, są bardzo ozdobne, mają wyszukane treści. W hotelach o mniejszej ilości gwiazdek druki są proste, mają za zadanie tylko informować a nie, przy okazji, zachwycać.
Przeróżne foldery, informacje, zaproszenia, blankiety, vouchery, informacje na stojaki, zawieszki klamkowe to główne druki hotelowe.
Często robi się tak, że takie druki mają jeden i ten sam motyw, są w tym samym kolorze lub mają podobne lub takie same kształty.

Zobacz także: zawieszka na klamkę